This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 
SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 1 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 1


 
strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
  EDITORIALS ARTYKUŁY REDAKCYJNE      
007-011 Title: Integrated healthcare as a panacea for public health problems in Poland – what a doctor should know?

Authors: Bogdan M, Tyszko P, Nitsch-Osuch A. 

Tytuł: System opieki zintegrowanej jako panaceum na problemy zdrowia publicznego w Polsce – o czym lekarz powinien wiedzieć? 

Autorzy: Bogdan M, Tyszko P, Nitsch-Osuch A. 

  CASE REPORTS PRACE KAZUISTYCZNE      
012-015 Title: Pulmonary embolism under the „abdominal” guise

Authors: Wiak BA, Leja A, Gackowski W. 

Tytuł: Zatorowość płucna pod maską „brzuszną” 

Autorzy: Wiak BA, Leja A, Gackowski W. 

  REVIEW PAPERS PRACE POGLĄDOWE      
016-022 Title: Current and projected incidence of respiratory diseases 

Author: Płusa T.

Tytuł: Obecne i prognozowane występowanie chorób układu oddechowego 

Autor: Płusa T.

023-030 Title: Comprehensive geriatric assessment for practitioners – patients qualification, functional and the risk of falls assessment 

Authors: Ficek W, Targowski T. 

Tytuł: Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – kwalifikacja pacjentów, ocena funkcjonalna oraz ocena ryzyka upadków 

Autorzy: Ficek W, Targowski T. 

031-039 Title: Comprehensive geriatric assessment for practitioners – nutritional status, mental state and social-environmental status assessment 

Authors: Ficek W, Targowski T. 

Tytuł: Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – ocena stanu odżywienia, stanu mentalnego oraz sytuacji socjalno-środowiskowej 

Autorzy: Ficek W, Targowski T. 

040-045 Title: The usefulness of ultrasound in diseases of the respiratory tract 

Authors: Płusa T, Kohutnicki R. 

Tytuł: Przydatność badania ultrasonograficznego w chorobach układu oddechowego 

Autorzy: Płusa T, Kohutnicki R.