This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE

 

 

 

 SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 4 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
143-149

Title: Azithromycin in the prevention of exacerbations of eosinophilic and non-eosinophilic asthma

Author: Płusa T.

Tytuł: Azytromycyna w profilaktyce zaostrzeń astmy eozynofilowej i nie-eozynofilowej

Autor: Płusa T.

150-154

Title: Laboratory tests as an effective tool for assessing nutritional deficiency

Authors: Wolszczak-Biedrzycka B, Bieńkowska-Iwanik A, Biedrzycki G, Kloc W.

Tytuł: Badania laboratoryjne jako skuteczne narzędzie oceny niedoborów żywieniowych

Autorzy: Wolszczak-Biedrzycka B, Bieńkowska-Iwanik A, Biedrzycki G, Kloc W.

155-161

Title: Normobaria – indications for use

Authors: Płusa T, Baranowski P.

Tytuł: Normobaria – wskazania do stosowania

Autorzy: Płusa T, Baranowski P.

162-165

Title: The effect of nitric oxide on bone metabolism

Authors: Wolszczak-Biedrzycka B, Bieńkowska-Iwanik A, Biedrzycki G, Kloc W.

Tytuł: Wpływ tlenku azotu na metabolizm kości

Autorzy: Wolszczak-Biedrzycka B, Bieńkowska-Iwanik A, Biedrzycki G, Kloc W.

166-170

Title: Rehabilitation methods used in patients with damage to the shoulder rotator cuff

Authors: Retmański A.

Tytuł: Metody rehabilitacyjne stosowane u chorych z uszkodzeniem stożka rotatorów stawu ramiennego

Autor: Retmański A.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
171-174

Title: Analysis of knowledge about oral allergy syndrome in the community of Polish allergy sufferers

Authors: Cuprian D, Dżugaj N, Łątka F, Gomułka K.

Tytuł: Analiza wiedzy o alergii jamy ustnej w środowisku polskich alergikó

Autorzy: Cuprian D, Dżugaj N, Łątka F, Gomułka K.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
175-180

Title: Image of „crazy-paving pattern” in computed tomography during the COVID-19 pandemia – a case report

Authors: Płusa T, Konieczny R, Baranowska J, Baranowska A, Baranowski P.

Tytuł: Obraz “kostki brukowej” w tomografii komputerowej w czasie pandemii COVID-19 – opis przypadku

Autorzy: Płusa T, Konieczny R, Baranowska J, Baranowska A, Baranowski P.