This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 


SPIS TREŚCI 2015, Tom 21, Nr 3 / CONTENTS 2015, Vol. 21, No. 3


 
strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
  EDITORIALS ARTYKUŁY REDAKCYJNE      
105-108 Title: The importance of exogenous factors in the etiology of sarcoidosis

Authors: Chełstowska S, Płusa T.

Tytuł: Znaczenie czynników zewnątrzpochodnych w etiopatogenezie sarkoidozy

Autorzy: Chełstowska S, Płusa T.

  ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE      
109-114 Title: Alarm pathogens isolated from patients of pediatric ward – clinical and epidemiological implications

Authors: Nitsch-Osuch A, Tymoczko A, Jaroszewska K, Lipka B, Kubik P. 

Tytuł: Patogeny alarmowe izolowane u pacjentów wybranego oddziału pediatrycznego – implikacje kliniczne i epidemiologiczne

Autorzy: Nitsch-Osuch A, Tymoczko A, Jaroszewska K, Lipka B, Kubik P. 

115-121 Title: The influence of platelet-rich plasma on the initial symptoms of knee osteoarthritis

Authors: Krześniak A, Płomiński J, Anielski R. 

Tytuł: Wpływ osocza bogatopłytkowego na wczesne objawy choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych

Autorzy: Krześniak A, Płomiński J, Anielski R. 

  CASE REPORTS PRACE KAZUISTYCZNE      
122-126 Title: Food-dependent exercise induced anaphylaxis – a case report

Authors: Gomułka K, Radlińska A, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W

Tytuł: Anafilaksja zależna od pokarmu indukowana wysiłkiem – opis przypadku

Autorzy: Gomułka K, Radlińska A, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W. 

  REVIEW PAPERS PRACE POGLĄDOWE      
127-133 Title: Clinical forms of hospital-acquired infections caused by Acinetobacter baumannii and the reasons for failures in antibiotic therapy

Authors: Grochowalska A, Kozioł-Montewka M, Czerwińska E. 

Tytuł: Kliniczne postacie zakażeń szpitalnych wywołanych przez Acinetobacter baumannii oraz przyczyny niepowodzeń w antybiotykoterapii

Autorzy: Grochowalska A, Kozioł-Montewka M, Czerwińska E. 

134-137 Title: Cold urticaria

Authors: Cieślik K, Dziemieszonek P, Gomułka K, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W.

Tytuł: Pokrzywka z zimna

Autorzy: Cieślik K, Dziemieszonek P, Gomułka K, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W.