This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 2014, Tom 20, Nr 2 / CONTENTS 2014, Vol. 20, No. 2


 
strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
  EDITORIALS ARTYKUŁY REDAKCYJNE      
059-066 Title: Seasonal influenza in children – epidemiology, prophylaxis and treatment

/ Authors: Nitsch-Osuch A., Brydak L.B.

Tytuł: Grypa sezonowa u dzieci – epidemiologia, profilaktyka, leczenie

/ Autorzy: Nitsch-Osuch A., Brydak L.B.

  ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE      
067-071 Title: The impact of low grade systemic inflammation on multimorbidity and lung function parameters in patient diagnosed with chronic nonallergic asthma

/ Authors: Pawłowicz R., Lindner K., Pupek M., Kątnik-Prastowska I., Panaszek B.

Tytuł: Wpływ małego stopnia systemowego zapalenia na wielochorobowość i parametry funkcji płuc u chorych na astmę oskrzelową przewlekłą niealergiczną

/ Autorzy: Pawłowicz R., Lindner K., Pupek M., Kątnik-Prastowska I., Panaszek B.

072-077 Title: Assessment of prevalence of Legionella pneumophila infections based on microbiological diagnostic tests

/ Authors: Sikora A., Magryś A., Kozioł-Montewka M., Sikora A.

Tytuł: Ocena występowania zakażeń Legionella pneumophila na podstawie mikrobiologicznych badań diagnostycznych

/ Autorzy: Sikora A., Magryś A., Kozioł-Montewka M., Sikora A.

  CASE REPORTS PRACE KAZUISTYCZNE      
078-081 Title: Case of young woman with Graves’ disease and incomplete distal renal tubular acidosis with severe progress and cardiac arrest

/ Authors: Klimm W., Kade G., Spaleniak S., Dubchak I., Niemczyk S.

Tytuł: Przypadek niekompletnej nerkowej kwasicy cewkowej typu dystalnego o ciężkim przebiegu powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia u młodej kobiety z chorobą Graves-Basedowa

/ Autorzy: Klimm W., Kade G., Spaleniak S., Dubchak I., Niemczyk S.

  REVIEW PAPERS PRACE POGLĄDOWE      
082-086 Title: In vitro allergy diagnostics

/ Authors: Skotny A., Kmiecik B., Siwak E., Mędrala W.

Tytuł: Diagnostyka alergii in vitro

/ Autorzy: Skotny A., Kmiecik B., Siwak E., Mędrala W.

087-090 Title: New possibilities to control airway obstruction by indacaterol in patients with chronic obstructive pulmonary disease

/ Author: Płusa T.

Tytuł: Nowe możliwości kontrolowania obturacji dróg oddechowych przez indakaterol u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

/ Autor: Płusa T.

091-094 Title: Current views on the etiology of sarcoidosis

/ Author: Chełstowska S.

Tytuł: Aktualne poglądy dotyczące etiologii sarkoidozy

/ Autor: Chełstowska S.

095-100 Title: The role of the intestinal microflora in the pathogenesis of obesity and cardiac diseases

/ Authors: Gózd-Barszczewska A., Kozioł-Montewka M., Sikora A., Barszczewski P., Kozioł M.

Tytuł: Rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości i chorób kardiologicznych

/ Autorzy: Gózd-Barszczewska A., Kozioł-Montewka M., Sikora A., Barszczewski P., Kozioł M.

101-104 Title: Fidaxomicin – an alternative treatment of gastrointestinal infections caused by Clostridium difficile

/ Authors: Sokołowski R.

Tytuł: Fidaksomycyna – alternatywa leczenia zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez Clostridum difficile

/ Autorzy: Sokołowski R.