This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

CONTENTS  2014; Vol. 20, No.1

 
    EDITORIAL ARTYKUŁ REDAKCYJNY  
7 Płusa T. The significance of the central and peripheral nervous system in the control of cough Znaczenie centralnego i obwodowego układu nerwowego w kontrolowaniu kaszlu
 
    ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE    
14 Chełstowska S., Wajs J., Krystek A., Drozd E., Rzepecki P.
Atypical lymphocytes morphology: an adverse prognostic factor associated with CD38 expression on chronic lymphocytic leukemia cells

 

Atypowa morfologia limfocytów: niekorzystny rokowniczo czynnik związany z ekspresją antygenu CD38 na komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej
19 Wesołowski A., Targowski T., Rożyńska R. Chronic infection of Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila pneumoniae in patients with sarcoidosis
 
Przewlekłe zakażenie Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae u chorych na sarkoidozę
23 Płusa T., Omernik A., Chudzicka A. Indacaterol in the control of airflow obstruction in patients with COPD – preliminary report
 
Indakaterol w kontrolowaniu obturacji u chorych na POChP – badanie wstępne
28 Jaroszewska K., Gawlak M., Chazan B., Nitsch-Osuch A. Analysis of the implementation of hospital antibiotic policy in selected specialist hospital in Warsaw
 
Analiza realizacji szpitalnej polityki antybiotykowej w wybranym szpitalu specjalistycznym w Warszawie
    REVIEWS PRACE POGLĄDOWE    
35 Omernik A., Płusa T. The possibility of high resolution computed tomography in the evaluation of inflammatory and structural changes in patients with bronchial asthma Możliwości tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w ocenie zmian zapalnych i strukturalnych oskrzeli u chorych na astmę
42 Barszczewski P., Kozioł-Montewka M., Sikora A., Gózd-Barszczewska A., Kozioł M. The role of the intestinal microflora in the pathogenesis of inflammatory bowel diseases Rola mikroflory jelitowej w patogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit
48 Płusa T. The circadian rhythm of COPD symptoms
Rytm dobowy objawów POChP