This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 


SPIS TREŚCI 2015, Tom 21, Nr 1 / CONTENTS 2015, Vol. 21, No. 1


 
strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
  EDITORIALS ARTYKUŁY REDAKCYJNE      
007-011 Title: Vaccinations in pregnant women – current recommendations

Authors: Pulkowska-Nowocień A, Jaroszewska K, Nitsch-Osuch A

Tytuł: Szczepienia ochronne u kobiet w ciąży – aktualne rekomendacje

Autorzy: Pulkowska-Nowocień A, Jaroszewska K, Nitsch-Osuch A

  ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE      
012-016 Title: The impact of genetic polymorphism of 781C/T in the gene encoding IL-8 on the general risk for chronic obstructive pulmonary disease 

Authors: Rubinsztajn R, Gąsior G, Przybyłowski T, Karwat K, Maskey-Warzęchowska M, Pierzchała W, Mazurek U, Chazan R 

Tytuł: Wpływ polimorfizmu genetycznego 781 C/T w genie kodującym IL-8 na ryzyko rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 

Autorzy: Rubinsztajn R, Gąsior G, Przybyłowski T, Karwat K, Maskey-Warzęchowska M, Pierzchała W, Mazurek U, Chazan R 

017-020 Title: IGRA and tuberculin skin test in patients with sarcoidosis 

Authors: Chełstowska S1, Płusa T2. 

Tytuł: Test IGRA i skórny test tuberkulinowy u chorych na sarkoidozę

Autorzy: Chełstowska S, Płusa T

021-024 Title: Features of an ideal inhaler in testing a new inhaler device 

Authors: Płusa T, Bijoś P

Tytył: Cechy idealnego inhalatora w badaniach nad nowym urządzeniem 

Autorzy: Płusa T, Bijoś P

025-031 Title: The choice of antibiotics in respiratory tract infections by family physicians in north-eastern Poland 

Authors: Strumiło J, Chlabicz S, Pytel-Krolczuk B, Rogowska-Szadkowska D, Marcinowicz L, Litwiejko A, Milewska AJ

Tytuł: Wybór antybiotyków w zakażeniach dróg oddechowych przez lekarzy rodzinnych z Polski północno-wschodniej 

Autorzy: Strumiło J, Chlabicz S, Pytel-Krolczuk B, Rogowska-Szadkowska D, Marcinowicz L, Litwiejko A, Milewska AJ

032-037 Title: Evaluation of lipid oxidative stability in infant formulas 

Authors: Cichosz G, Czeczot H, Ambroziak A, Treszczyńska B

Tytuł: Ocena stabilności oksydacyjnej lipidów w mieszankach dla niemowląt 

Autorzy: Cichosz G, Czeczot H, Ambroziak A, Treszczyńska B

  CASE REPORTS PRACE KAZUISTYCZNE      
038-041 Title: Recurrent abdominal pains in a five-year-old boy with serology positive for celiac disease – a case report 

Authors: Stelmach I, Malecka M, Lesniak K, Juralowicz D, Toporowska-Kowalska E

Tytuł: Nawracające bóle brzucha u pięcioletniego chłopca z sero pozytywną postacią celiakii – opis przypadku

Autorzy: Stelmach I, Malecka M, Lesniak K, Juralowicz D, Toporowska-Kowalska E

  REVIEW PAPERS PRACE POGLĄDOWE      
042-047 Title: Side effects of ACE-inhibitors in the allergological practice 

Authors: Gomułka K, Siwak E, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W

Tytuł: Objawy uboczne działania inhibitorów ACE w praktyce alergologicznej 

Autorzy: Gomułka K, Siwak E, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W