This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 SPIS TREŚCI 2016, Tom 22, Nr 1 / CONTENTS 2016, Vol. 22, No. 1


 
strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
  EDITORIALS ARTYKUŁY REDAKCYJNE      
008-015 Title: Contemporary threat caused by alert-pathogens 

Authors: Płusa T, Czarnecka G. 

Tytuł: Współczesne zagrożenie wywołane przez patogeny alarmowe 

Autorzy: Płusa T, Czarnecka G. 

  ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE      
016-022 Title: Contemporary threat caused by alert-pathogens 

Authors: Płusa T, Komaszyńska A, Kluczyńska K, Pokłoński J, Wyszkowski W. 

Tytuł: Patogeny alarmowe a zużycie antybiotyków w ciągu 20 m-cy obserwacji 

Autorzy: Płusa T, Komaszyńska A, Kluczyńska K, Pokłoński J, Wyszkowski W. 

023-027 Title: Assessment of annual risk of tuberculosis infection (ARTI) based on Styblo’s formula as well as on tuberculin (TST) and gamma-interferon (IGRA) tests results 

Authors: Targowski T, Płusa T. 

Tytuł: Ocena rocznego ryzyka zakażenia gruźlicą (ARTI) na podstawie wzoru Styblo oraz próby tuberkulinowej (TST) i testu z interferonem-gamma (IGRA) 

Autorzy: Targowski T, Płusa T. 

027-033 Title: The efficacy and safety of topical therapy with diphenylcyclopropenone in the treatment of alopecia areata – a retrospective study 

Authors: Borowska K, Wasyłyszyn T, Zabielski S.

Tytuł: Ocena efektywności i bezpieczeństwa difenylcyclopropenonu w leczeniu miejscowym łysienia placowatego – badania retrospektywne 

Autorzy: Borowska K, Wasyłyszyn T, Zabielski S.

  CASE REPORTS PRACE KAZUISTYCZNE      
034-038 Title: Pertussis – infants present the most serious courses while the disease is the most common among adolescents and adult – a case report 

Authors: Solarska A, Pawlus B, Nitsch-Osuch A. 

Tytuł: Krztusiec – najpoważniej chorują małe dzieci a najczęściej nastolatki i dorośli – opis przypadku 

Autorzy: Solarska A, Pawlus B, Nitsch-Osuch A. 

  REVIEW PAPERS PRACE POGLĄDOWE      
039-043 Title: Toxicity, cytotoxicity and genotoxicity of 4 polyamidoamine (PAMAM) dendrimers used as drug and drug carries 

Authors: Borowska K. 

Tytuł: Toksyczność, cytotoksyczność i genotosyczność dendrymerów poliamidoaminowych (PAMAM) generacji 4 jako leków i nośników leków 

Autorzy: Borowska K. 

044-048 Title: Lung function abnormalities in sarcoidosis 

Author: Przybyłowska K. 

Tytuł: Zaburzenia czynnościowe płuc u chorych na sarkoidozę 

Autorzy: Przybyłowska K.  

049-052 Title: Occupational respiratory diseases and skin disorders among workers hairdressers 

Authors: Kotwica E, Kubaszewska M, Szybińska M, Sokołowski R.

Tytuł: Choroby zawodowe układu oddechowego i skóry występujące u pracowników zakładów fryzjerskich

Autorzy: Kotwica E, Kubaszewska M, Szybińska M, Sokołowski R.