This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 2014, Tom 20, Nr 3 / CONTENTS 2014, Vol. 20, No. 3


 
strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
  EDITORIALS ARTYKUŁY REDAKCYJNE      
111-116 Title: Anti-tumor necrosis factor therapy in patients with sarcoidosis – are there the evidences?

Authors: Więsik-Szewczyk E., Jahnz-Różyk K., Kucharczyk A.:

Tytuł: Sarkoidoza a leczenie inhibitorami czynnika martwicy nowotworów – czy jest uzasadnione?

Autorzy: Więsik-Szewczyk E., Jahnz-Różyk K., Kucharczyk A.:

  ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE      
117-124 Title: Risk factors for cardiac device-related endocarditis in patients with permanent pacemakers and cardioverter-defibrillators

Authors: Skrzek A., Wysokiński A., Kozioł-Montewka M., Montewka M.

Tytuł: Czynniki ryzyka odelektrodowego zapalenia wsierdzia u pacjentów po implantacji stymulatorów i kardiowerterów defibrylatorów serca

Autorzy: Skrzek A., Wysokiński A., Kozioł-Montewka M., Montewka M.

125-130 Title: Urinary tract infections and uropathogens’ antibiotic susceptibility in patients hospitalized in internal medicine clinic

Authors: Krakowska-Stasiak M., Polanowska I., Kucia A., Grys I., Witkowska B.

Tytuł: Zakażenia układu moczowego oraz antybiotykowrażliwość uropatogenów u pacjentów hospitalizowanych w klinice chorób wewnętrznych

Autorzy: Krakowska-Stasiak M., Polanowska I., Kucia A., Grys I., Witkowska B.

  CASE REPORTS PRACE KAZUISTYCZNE      
131-135 Title: Ocular sarcoidosis in a patient with chronic hepatitis C – a case report

Authors: Sokołowski R., Izdebska J., Płusa T., Szaflik J.

Tytuł: Sarkoidoza oczna u chorej z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C – opis przypadku

Autorzy: Sokołowski R., Izdebska J., Płusa T., Szaflik J.

136-139 Title: Cytokine profile in patients treated with anti-IgE – case reports

Authors: Płusa T., Wesołowski A., Rożyńska R., Chudzicka A.

Tytuł: Profil cytokinowy u chorych leczonych anty-IgE – opis przypadków

Autorzy: Płusa T., Wesołowski A., Rożyńska R., Chudzicka A.

140-144 Title: Necrotizing soft tissue infection during leflunomide treatment

Authors: Paluchowska E., Wiśniewska N., Owczarek W., Sadowski J., Gołębiowski G.

Tytuł: Martwicze zakażenie tkanek miękkich w przebiegu leczenia leflunomidem

Autorzy: Paluchowska E., Wiśniewska N., Owczarek W., Sadowski J., Gołębiowski G.

  REVIEW PAPERS PRACE POGLĄDOWE      
145-149 Title: Asthma-COPD overlap syndrome

Author: Chudzicka A.

Tytuł: Zespół nakładania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Autor: Chudzicka A.

150-153 Title: Infections caused by Clostridium difficile

Authors: Radlińska A., Dziemieszonek P., Cieślik K., Wolańczyk-Mędrala A., Mędrala W.

Tytuł: Zakażenia spowodowane Clostridium difficile

Autorzy: Radlińska A., Dziemieszonek P., Cieślik K., Wolańczyk-Mędrala A., Mędrala W.

154-161 Title: Overview of microbiological hazards in treatment rooms

Author: Drobnik A.

Tytuł: Przegląd zagrożeń mikrobiologicznych w gabinetach zabiegowych

Autor: Drobnik A.