This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 


SPIS TREŚCI 2018, Tom 24, Nr 1 / CONTENTS 2018, Vol. 24, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
007-015

Title: Azithromycin for control of respiratory infections

Author: Płusa T.

Tytuł: Azytromycyna w kontrolowaniu zakażeń układu oddechowego

Autor: Płusa T.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
016-028

Title: Consumption of drinks and selected sweets by toddlers

Authors: Okręglicka K, Wieleńska A, Wiśniewska K, Nitsch-Osuch A.

Tytuł: Spożywanie napojów i wybranych słodyczy przez małe dzieci

Autorzy: Okręglicka K, Wieleńska A, Wiśniewska K, Nitsch-Osuch A.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
029-034

Title: Proceedings in airway inflammation with cough

Author: Płusa T.

Tytuł: Postępowanie w zapaleniu dróg oddechowych przebiegającym z kaszlem

Autor: Płusa T.

035-041

Title: The epidemiological situation of hepatitis A in Europe, in Poland and the Mazowieckie Voivodeship in 2017

Author: Pawlak M.

Tytuł: Sytuacja epidemiologiczna WZW typu A w Europie, w Polsce i województwie mazowieckim w 2017 roku

Autor: Pawlak M.

042-046

Title: The use of platelet-rich plasma in the treatment of degenerative and post-traumatic changes

Authors: Szymczak Z, Dudek J, Płusa T, Częstochowska B, Michalski P.

Tytuł: Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawów

Autorzy: Szymczak Z, Dudek J, Płusa T, Częstochowska B, Michalski P.

047-052

Title: Osteoporosis as a cause of spinal fractures

Authors: Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Białowąs W, Płusa T, Konieczny R, Albarazi

Tytuł: Osteoporoza jako przyczyna złamań kręgosłupa

Autorzy: Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Białowąs W, Płusa T, Konieczny R, Albarazi