This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 


SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 1 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
009-013

Title: Development of lower limb osseointegration

Authors: Burczy J, Burczy M, Choiński A, Baranowska A, Dudek J, Szymczak Z, Michalski P.

Tytuł: Rozwój techniki osteointegracji kończyny dolnej

Autorzy: Burczy J, Burczy M, Choiński A, Baranowska A, Dudek J, Szymczak Z, Michalski P.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
013-018

Title: Intraosseous route as a method of intravascular access in life-threatening conditions. Randomized cross-over study

Authors: Drozd A, Smereka J, Bialka S, Bielski K, Szarpak L.

Tytuł: Wkłucie doszpikowe jako metoda dostępu donaczyniowego w stanach zagrożenia życia. Badanie randomizowane krzyżowe

Autorzy: Drozd A, Smereka J, Bialka S, Bielski K, Szarpak L.

019-023

Title: Influence of nasal turbinates on the obstruction of the Eustachian tube

Authors: Zgnilec E, Kasperek-Walewska K, Wojdas A.

Tytuł: Wpływ konchoplastyk małżowin nosowych dolnych na drożność trąbki słuchowej

Autorzy: Zgnilec E, Kasperek-Walewska K, Wojdas A.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
024-032

Title: Organization of the fight against infectious diseases in Poland in the years 1918-2018

Authors: Pawlak M, Płusa T, Płońska E.

Tytuł: Organizacja walki z chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-2018

Autorzy: Pawlak M, Płusa T, Płońska E.

033-037

Title: Surgical site infection after spine surgery

Authors: Konieczny R, Płusa T, Baranowska A, Baranowski P.

Tytuł: Zakażenie miejsca operowanego po operacjach kręgosłupa

Autorzy: Konieczny R, Płusa T, Baranowska A, Baranowski P.

038-042

Title: Protein intake and body weight

Authors: Okręglicka K, Ludwiniak M, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A.

Tytuł: Spożycie białka a masa ciała

Autorzy: Okręglicka K, Ludwiniak M, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A.