A K T U A L N O Ś C I   - - -     A K T U A L N O Ś C I   - - -    A K T U A L N O Ś C I    - - -  

 
 

ZAMÓWIENIA medpress@medpress.com.pl

 

 

      W monografii przedstawiono klasyfikację, charakterystykę i obraz kliniczny zakażeń, które wywołują patogeny rozpatrywane jako broń biologiczna. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości postępowania ratunkowego i leczenia. Przedstawiono ponadto organizację służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz zasady ich działania.

     Z powyższych powodów monografia jest adresowana do ratowników, lekarzy, funkcjonariuszy służb ratunkowych i porządkowych, a także do sztabów kryzysowych i organizatorów działań ratunkowych. Przedstawione dane zostały uzyskane z dostępnych opracowań i publikacji zespołów zajmujących się problemami bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju i za granicą.

        Szczególnie wartościowe wydają się być zawarte w monografii zalecenia i procedury postępowania w sytuacjach krytycznych. Ich poznanie i wdrożenie w ramach działań profilaktycznych może poprawić istniejącą sytuację zagrożenia dla zdrowia i życia. Dostępność patogenów biologicznych uznanych za broń biologiczną stanowi realną możliwość ich użycia przez bioterrorystów. Z tego powodu podejmowane przeciwdziałania powinny być oparte na posiadanej wiedzy o mechanizmach działania wirusów i bakterii, możliwościach zwalczania zakażenia i działaniach profilaktycznych. Opracowane procedury postępowania w przypadku ataku bioterrorystycznego powinny więc uwzględniać charakterystykę patogenów i realne możliwości udzielania pomocy ratunkowej.

MONOGRAFIA ZOSTAŁA WYDANA DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NIŻEJ WYMIENIONYMI FIRMAMI:


 

 


Sklep wydawnictwa MEDPRESS już działa!

Pod adresem http://medpress.com.pl/shop/ można zakupić pojedyncze artykuły
publikowane w dwóch czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo.
Aktualnie znajduje się tam ponad 1000 artykułów - baza będzie systematycznie powiększana.

W
sklepie internetowym można już znaleźć bezpłatne artykuły.
 

 


Lutowy numer (272) Polskiego Merkuriusza Lekarskiego
jest już dostępny dla prenumeratorów w zakładce ARCHIWUM.
 

 


Od 2014r. możliwa jest prenumerata on-line czasopism publikowanych przez Wydawnictwo MEDPRESS
(Polski Merkuriusz Lekarski oraz International Review Of Allergology & Clinical Immunology In Family Medicine),
- dostęp możliwy jest po adresie IP (lub zakresie adresów IP) bądź za pomocą loginu/hasła .

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: medpress@medpress.com.pl


 

 

ZAMÓWIENIA medpress@medpress.com.pl

 

więcej >>

   

WARSZAWA, 05 LISTOPAD 2010

Uroczystość dekorowania medalem 
„Gloria Medicinae”
 
oraz
odznaczeniami 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

CELEBRATION OF OFFICIAL DECORATION 
OF „GLORIA MEDICINAE” MEDAL 
AND POLISH MEDICAL
SOCIETY DISTINCTION

                                                więcej >>

 

 

Zasady leczenia chorych na astmę oskrzelową określane są przez zespoły specjalistów. Po akceptacji przez narodowe towarzystwa podlegają wdrażaniu w codziennej praktyce. Dokonujący się postęp w zakresie nauk podstawowych oraz poznanie mechanizmów warunkujących obraz kliniczny astmy stanowią o skuteczności tego leczenia.

W monografii uwzględniono współczesne możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego w astmie. Przedstawione zasady stosowania i leczenia leków oparto o współczesne piśmiennictwo. W poszczególnych rozdziałach omówiono mechanizmy działania, skuteczność kliniczną oraz możliwość wywoływania efektów niepożądanych. Miejsce β2 mimetyków i glikokortykosteroidów w terapii chorych na astmę potwierdzono dostępnymi obserwacjami klinicznymi. Leki przeciwleukotrienowe i pochodne fosfodiesterazy obok najnowszych preparatów anty-IgE wskazują nowe możliwości leczenia astmy

Postępowanie u chorych na astmę oskrzelową sprowadza się do skuteczności kontrolowania jej przebiegu. W monografii przedstawiono obowiązujące zalecenia leczenia chorych na astmę przewlekłą, w okresie zaostrzenia i w stanie astmatycznym. 
Podkreślono odmienności postępowania u chorych na ciężką i trudną astmę, a także wskazano na narastający problem rozpoznawania astmy u sportowców.

Przedstawione opracowanie jest adresowane zarówno do lekarzy specjalistów jak i lekarzy rodzinnych. Zamieszczone ryciny i zestawienia porównawcze mogą ułatwić lekturę. Uwzględnienie najnowszego piśmiennictwa daje możliwość poznania aktualnych trendów dokonujących się przemian i poszukiwań nowych cząsteczek.

 

Liczymy na przychylne przyjęcie monografii jako pomocnej w codziennej terapii chorych na astmę.

Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

   więcej >>
  ZAMÓWIENIA
:  
medpress@medpress.com.pl

 

ALERGOLOGIA WSPÓŁCZESNA 
pod redakcją
prof. dr hab. med. TADEUSZA PŁUSY
 
i prof. dr hab. med.
KARINY JAHNZ-RÓŻYK
____
Aktualne dane dotyczące mechanizmów immunologicznych warunkujących rozpoznanie i eliminację alergenu

Wytworzenie tolerancji immunologicznej 
Przebieg zapalenia alergicznego i występowanie reakcji krzyżowych

Pyłkowica, astma oskrzelowa, alergia na jady owadów błonkoskrzydłych

Choroby alergiczne skóry i oczu

Alergie na lateks i leki

Jakość życia chorych 

Koszty leczenia chorób alergicznych
____

Wydanie albumowe: 
240 stron w formacie A4, twarda oprawa,
papier kredowy, 105 kolorowych rycin 
i 85 zestawień tabelarycznych
ZAMÓWIENIA : medpress@medpress.com.pl

 

 

 
MENU
 

©  2001- 2014 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone