SPIS TREŚCI 2013, Tom 19, Nr 1 / CONTENTS 2013, Vol. 19, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
007-011

Title: Severe respiratory tract infections and rational antibiotic therapy

Author: Płusa T.

Tytuł: Ciężkie zakażenia układu oddechowego a racjonalna antybiotykoterapia

Autor: Płusa T.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
012-023

Title: Loads of the state benefits from the social insurance system for patients with
respiratory infections

Authors: Kuklińska-Janiak D., Derdziuk Z. 

Tytuł: Obciążenia państwa świadczeniami z systemu ubezpieczeń społecznych dla chorych z zakażeniami układu oddechowego

Autorzy: Kuklińska-Janiak D., Derdziuk Z. .

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
024-028

Title: Severe viral infections of the respiratory tract

Author: Denys A.

Tytuł: Ciężkie wirusowe zakażenia układu oddechowego

Autor: Denys A.

029-034

Title: Significance of flu infectious in Poland

Author: Brydak L.

Tytuł: Znaczenie zakażeń wirusem grypy w populacji polskiej

Autor: Brydak L.

035-041

Title: Selected aspects of diagnosis and treatment of bacterial respiratory tract infections in adults

Author: Jahnz-Różyk K.

Tytuł: Wybrane aspekty rozpoznawania i leczenia bakteryjnych zakażeń układu oddechowego u dorosłych

Autor: Jahnz-Różyk K.

042-047

Title: Rational antibiotic therapy in pneumonia

Authors: From S., Wesołowski A.

Tytuł: Racjonalna antybiotykoterapia w zapaleniach płuc

Autorzy: From S., Wesołowski A.

048-054

Title: Importance of molecular epidemiology in tuberculosis

Authors: Augustynowicz-Kopeć E.

Tytuł: Znaczenie molekularnego dochodzenia epidemiologicznego w gruźlicy

Autor: Augustynowicz-Kopeć E.

055-057

Title: Usefulness of IGRA-assay and skin tuberculin test in diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection

Author: Targowski T.

Tytuł: Przydatność testów IGRA i skórnego testu tuberkulinowego w rozpoznawaniu zakażenia prątkiem gruźlicy

Autor: Targowski T.

058-063

Title: Principles of pharmacotherapy of tuberculosis

Author: Korzeniewska-Koseła M.

Tytuł: Zasady farmakoterapii gruźlicy

Autor: Korzeniewska-Koseła M.

064-066

Title: Principles of treatment in mycobacteriosis

Author: Kuś J.

Tytuł: Zasady postępowania leczniczego w mykobakteriozach

Autor: Kuś J.

067-071

Title: Tuberculosis of nervous system

Author: Domżał T.M.

Tytuł: Gruźlica układu nerwowego

Autor: Domżał T.M.