SPIS TREŚCI 2013, Tom 19, Nr 2 / CONTENTS 2013, Vol. 19, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
079-082

Title: The side effects of drugs – the clinical and economic consequences

Author: Jahnz-Różyk K.

Tytuł: Działania niepożądane leków – konsekwencje kliniczne i ekonomiczne

Autor: Jahnz-Różyk K.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
083-089

Title: Diagnostic procedures in cases of suspected hypersensitivity to drugs used in general anesthesia – a case report

Author: Mazurek J. 

Tytuł: Postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia nadwrażliwości na leki stosowane w znieczuleniu ogólnym – opis przypadku

Autor: Mazurek J. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
090-094

Title: Mechanism and clinical picture of adverse effects of drugs on the respiratory system

Author: Płusa T.

Tytuł: Mechanizm i obraz kliniczny działania ubocznego leków na układ oddechowy

Autor: Płusa T.

095-100

Title: Diagnostic problems with hypersensitivity to local anesthetics

Author: Zabiegliński K.

Tytuł: Problemy diagnostyczne reakcji nadwrażliwości na leki miejscowo znieczulające

Autor: Zabiegliński K.

101-105

Title: Antihistamines in therapy of physical urticaria patients

Authosr: Kowal K., Sacharzewska E., Car H.

Tytuł: Leki przeciwhistaminowe w leczeniu chorych na pokrzywkę fizykalną

Autorzy: Kowal K., Sacharzewska E., Car H.

106-111

Title: Hypersensitivity to aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs – pathomechanisms and possible treatment

Author: Bochenek G.

Tytuł: Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne – patomechanizm i możliwości leczenia

Autor: Bochenek G.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
112-117

Title: Anti-IgE therapy in severe asthma patients

Authors: Płusa T., Wesołowski A., Rożyńska R.

Tytuł: Leczenie anty-IgE chorych na ciężką astmę

Autorzy: Płusa T., Wesołowski A., Rożyńska R.Domżał T.M.

118-126

Title: Anti-tuberculosis drugs – activity and adverse effects

Author: Chazan R.

Tytuł: Leki przeciwprątkowe – działanie i objawy niepożądane

Autor: Chazan R.

127-135

Title: Hypersensitivity to contrast media – how to decrease the risk of adverse-reactions?

Authors: Kucharczyk A., Jahnz-Różyk K.

Tytuł: Nadwrażliwość na środki kontrastujące – jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych?

Autorzy: Kucharczyk A., Jahnz-Różyk K.

136-140

Title: Problems vaccination in children sensitized to food allergens

Authors: Bernatowska E., Bernat-Sitarz K.

Tytuł: Problemy szczepień u dzieci uczulonych na alergeny pokarmowe

Autorzy: Bernatowska E., Bernat-Sitarz K.

141-143

Title: Pulmonary manifestations of drug-induced hypersensitivity

Author: Targowski T.

Tytuł: Objawy płucne nadwrażliwości na leki

Autor: Targowski T.

144-148

Title: Most frequent drug-induced skin changes

Authors: Paluchowska E., Wiśniewska N., Brzósko-Terlikowska A.

Tytuł: Najczęstsze skórne zmiany polekowe

Autorzy: Paluchowska E., Wiśniewska N., Brzósko-Terlikowska A.

149-157

Title: Infectious diseases of the pleura – parapneumonic effusion, empyema and tuberculous pleural effusion

Authors: Krenke R., Korczyński P.

Tytuł: Infekcyjne choroby opłucnej – wysięk parapneumoniczny, ropniak i gruźlicze wysiękowe zapalenie opłucnej

Autorzy: Krenke R., Korczyński P.