SPIS TREŚCI 2013, Tom 19, Nr 3 / CONTENTS 2013, Vol. 19, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
165-172

Title: New drugs affecting airway obstruction

/ Author: Płusa T.

Tytuł: Nowe leki wpływające na obturację dróg oddechowych

/ Autor: Płusa T.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
173-177

Title: Deficiency of alpha-1-proteinase inhibitor – genotypes and clinical presentations

/ Authors: Palma-Carlos A.G., Palma-Carlos M.L.

Tytuł: Niedobór inhibitora alfa-1-proteinazy – genotypy i obrazkliniczny

/ Autor: Palma-Carlos A.G., Palma-Carlos M.L.

178-181

Title: Tryptase and allergen specific IgE as the risk factors of Hymenoptera sting systemic reaction

/ Authors: Olędzki B., Ziętkowski Z., Jamiołkowski J., Szpak A., Bodzenta-Łukaszyk A.

Tytuł: Tryptaza i swoiste alergenowo IgE jako czynniki ryzyka reakcji systemowej po użądleniuprzez owady błonkoskrzydłe

/ Autorzy: Olędzki B., Ziętkowski Z., Jamiołkowski J., Szpak A., Bodzenta-Łukaszyk A.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
182-186

Title: Food allergy in adults – case report

/ Author: Biskupiak-Kwaśnik M.

Tytuł: Alergia pokarmowa u dorosłych – opis przypadku

/ Autor: Biskupiak-Kwaśnik M.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
187-193

Title: Phenotypes and endotypes of astma – diagnostic and therapeutic implications

/ Author: Panaszek B.

Tytuł: Fenotypy i endotypy astmy oskrzelowej – implikacje diagnostyczne i terapeutyczne

/ Autor: Panaszek B.

194-197

Title: The use of fluoroquinolones in patients with tuberculosis

/ Author: Płusa T.

Tytuł: Stosowanie fluorochinolonów u chorych na gruźlicę

/ Autor: Płusa T.

198-202

Title: Usefulness of macrolides and trends of research on them in the treatment of respiratory system diseases

/ Author: Targowski T.

Tytuł: Przydatność makrolidów i kierunki badań nad nimi w leczeniu chorób układu oddechowego

/ Autor: Targowski T.

203-210

Title: Sepsis – diagnostic criteria and treatment

/ Authors: Sokołowski R., Płusa T.

Tytuł: Sepsa – kryteria rozpoznania i leczenie

/ Autorzy: Sokołowski R., Płusa T.

211-212

Title: Changes thromboembolic in the course of respiratory infections

/ Authors: Tomkowski W., Kuca P.

Tytuł: Zmiany zakrzepowo-zatorowe w przebiegu zakażeń układu oddechowego

/ Autorzy: Tomkowski W., Kuca P.

213-216

Title: Drug-induced skin changes. Part 2: Severe drug-induced skin changes

/ Authors: Paluchowska E., Wiśniewska N., Brzósko-Terlikowska A.

Tytuł: Skórne zmiany polekowe. Część 2: Ciężkie zmiany skórne polekowe

/ Autorzy: Paluchowska E., Wiśniewska N., Brzósko-Terlikowska A.

217-222

Title: Lung cancer and infections of the respiratory tract

/ Authors: Batura-Gabryel H., Kostrzewska M.

Tytuł: Rak płuca a zakażenia układu oddechowego

/ Autorzy: Batura-Gabryel H., Kostrzewska M.