SPIS TREŚCI 2013, Tom 19, Nr 4 / CONTENTS 2013, Vol. 19, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
229-232

Title: The role of fibrocytes in pulmonary fibrosis

/ Authors: Chełstowska S., Wajs J., Rzepecki P., Płusa T.

Tytuł: Rola fibrocytów we włóknieniu płuc

/ Autorzy: Chełstowska S., Wajs J., Rzepecki P., Płusa T.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
233-238

Title: Knowledge concerning prophylaxis against parenterally transmitted viral hepatitis among the adult outpatientsliving in the villages and small towns

/ Authors: Bigos M., Pecyna M.

Tytuł: Stan wiedzy w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami hepatotropowymi przenoszonymi drogą parenteralną w populacji dorosłych zamieszkujących obszary wiejskiei małe miasta

/ Autorzy: Bigos M., Pecyna M.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
239-247

Title: Food allergy in adults

/ Author: Biskupiak-Kwaśnik M.

Tytuł: Alergia pokarmowa u dorosłych

/ Autor: Biskupiak-Kwaśnik M.

248-252

Title: Omalizumab in treatment of severe asthma

/ Author: Chudzicka A.

Tytuł: Omalizumab w leczeniu chorych na ciężką astmęoskrzelową

/ Autor: Chudzicka A.

253-261

Title: Glycopyrronium and indacaterol in the control of airflow obstruction in patients with COPD

/ Author: Płusa T.

Tytuł: Glikopironium i indakaterol w kontrolowaniu obturacji u chorych na POChP

/ Autor: Płusa T.

262-267

Title: Sarcoidosis – the inclusion criteria of treatment,pharmacotherapy, monitoring

/ Authors: Pacholska-Pytlakowska M., From S.

Tytuł: Sarkoidoza – kryteria włączenia, farmakoterapia,monitorowanie

/ Autorzy: Pacholska-Pytlakowska M., From S.

268-275

Title: Anti-inflammatory role of statins in chronic obstructive pulmonary disease

/ Author: Kocurek V.

Tytuł: Przeciwzapalna rola statyn w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

/ Autor: Kocurek V.

276-279

Title: Acute glomerulonephritis in the family practice

/ Authors: Grata-Borkowska U., Drobnik J., Steciwko A.

Tytuł: Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek w praktyce lekarzarodzinnego

/ Autorzy: Grata-Borkowska U., Drobnik J., Steciwko A.