SPIS TREŚCI 2014, Tom 20, Nr 1 / CONTENTS 2014, Vol. 20, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
007-013

Title: The significance of the central and peripheral nervous system in the control of cough

/ Authors: Płusa T.

Tytuł: Znaczenie centralnego i obwodowego układu nerwowego w kontrolowaniu kaszlu

/ Autorzy: Płusa T.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
014-018

Title: Atypical lymphocytes morphology: an adverse prognostic factor associated with CD38 expression on chronic lymphocytic leukemia cells

/ Authors: Chełstowska S., Wajs J., Krystek A., Drozd E., Rzepecki P.

Tytuł: Atypowa morfologia limfocytów: niekorzystny rokowniczo czynnik związany z ekspresją antygenu CD38 na komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej

/ Autorzy: Chełstowska S., Wajs J., Krystek A., Drozd E., Rzepecki P.

019-022

Title: Chronic infection of Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila pneumoniae in patients with sarcoidosis

/ Authors: Wesołowski A., Targowski T., Rożyńska R.

Tytuł: Przewlekłe zakażenie Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae u chorych na sarkoidozę

/ Autorzy: Wesołowski A., Targowski T., Rożyńska R.

023-027

Title: Indacaterol in the control of airflow obstruction in patients with COPD – preliminary report

/ Authors: Płusa T., Omernik A., Chudzicka A.

Tytuł: Indakaterol w kontrolowaniu obturacji u chorych na POChP – badanie wstępne

/ Autorzy: Płusa T., Omernik A., Chudzicka A.

028-034

Title: Analysis of the implementation of hospital antibiotic policy in selected specialist hospital in Warsaw

/ Authors: Jaroszewska K., Gawlak M., Chazan B., Nitsch-Osuch A.

Tytuł: Analiza realizacji szpitalnej polityki antybiotykowej w wybranym szpitalu specjalistycznym w Warszawie

/ Autorzy: Jaroszewska K., Gawlak M., Chazan B., Nitsch-Osuch A.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
035-041

Title: The possibility of high resolution computed tomography in the evaluation of inflammatory and structural changes in patients with bronchial asthma

/ Authors: Omernik A., Płusa T.

Tytuł: Możliwości tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w ocenie zmian zapalnych i strukturalnych oskrzeli u chorych na astmę

/ Autorzy: Omernik A., Płusa T.

042-047

Title: The role of the intestinal microflora in the pathogenesis of inflammatory bowel diseases

/ Authors: Barszczewski P., Kozioł-Montewka M., Sikora A., Gózd-Barszczewska A., Kozioł M.

Tytuł: Rola mikroflory jelitowej w patogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit

/ Autorzy: Barszczewski P., Kozioł-Montewka M., Sikora A., Gózd-Barszczewska A., Kozioł M.

048-052

Title: The circadian rhythm of COPD symptoms

/ Authors: Płusa T.

Tytuł: Rytm dobowy objawów POChP

/ Autor: Płusa T.