SPIS TREŚCI 2014, Tom 20, Nr 3 / CONTENTS 2014, Vol. 20, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
111-116

Title: Anti-tumor necrosis factor therapy in patients with sarcoidosis – are there the evidences?

Authors: Więsik-Szewczyk E., Jahnz-Różyk K., Kucharczyk A.:

Tytuł: Sarkoidoza a leczenie inhibitorami czynnika martwicy nowotworów – czy jest uzasadnione?

Autorzy: Więsik-Szewczyk E., Jahnz-Różyk K., Kucharczyk A.:

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
117-124

Title: Risk factors for cardiac device-related endocarditis in patients with permanent pacemakers and cardioverter-defibrillators

Authors: Skrzek A., Wysokiński A., Kozioł-Montewka M., Montewka M.

Tytuł: Czynniki ryzyka odelektrodowego zapalenia wsierdzia u pacjentów po implantacji stymulatorów i kardiowerterów defibrylatorów serca

Autorzy: Skrzek A., Wysokiński A., Kozioł-Montewka M., Montewka M.

125-130

Title: Urinary tract infections and uropathogens’ antibiotic susceptibility in patients hospitalized in internal medicine clinic

Authors: Krakowska-Stasiak M., Polanowska I., Kucia A., Grys I., Witkowska B.

Tytuł: Zakażenia układu moczowego oraz antybiotykowrażliwość uropatogenów u pacjentów hospitalizowanych w klinice chorób wewnętrznych

Autorzy: Krakowska-Stasiak M., Polanowska I., Kucia A., Grys I., Witkowska B.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
131-135

Title: Ocular sarcoidosis in a patient with chronic hepatitis C – a case report

Authors: Sokołowski R., Izdebska J., Płusa T., Szaflik J.

Tytuł: Sarkoidoza oczna u chorej z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C – opis przypadku

Autorzy: Sokołowski R., Izdebska J., Płusa T., Szaflik J.

136-139

Title: Cytokine profile in patients treated with anti-IgE – case reports

Authors: Płusa T., Wesołowski A., Rożyńska R., Chudzicka A.

Tytuł: Profil cytokinowy u chorych leczonych anty-IgE – opis przypadków

Autorzy: Płusa T., Wesołowski A., Rożyńska R., Chudzicka A.

140-144

Title: Necrotizing soft tissue infection during leflunomide treatment

Authors: Paluchowska E., Wiśniewska N., Owczarek W., Sadowski J., Gołębiowski G.

Tytuł: Martwicze zakażenie tkanek miękkich w przebiegu leczenia leflunomidem

Autorzy: Paluchowska E., Wiśniewska N., Owczarek W., Sadowski J., Gołębiowski G.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
145-149

Title: Asthma-COPD overlap syndrome

Author: Chudzicka A.

Tytuł: Zespół nakładania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Autor: Chudzicka A.

150-153

Title: Infections caused by Clostridium difficile

Authors: Radlińska A., Dziemieszonek P., Cieślik K., Wolańczyk-Mędrala A., Mędrala W.

Tytuł: Zakażenia spowodowane Clostridium difficile

Autorzy: Radlińska A., Dziemieszonek P., Cieślik K., Wolańczyk-Mędrala A., Mędrala W.

154-161

Title: Overview of microbiological hazards in treatment rooms

Author: Drobnik A.

Tytuł: Przegląd zagrożeń mikrobiologicznych w gabinetach zabiegowych

Autor: Drobnik A.