SPIS TREŚCI 2015, Tom 21, Nr 1 / CONTENTS 2015, Vol. 21, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
007-011

Title: Vaccinations in pregnant women – current recommendations

Authors: Pulkowska-Nowocień A, Jaroszewska K, Nitsch-Osuch A

Tytuł: Szczepienia ochronne u kobiet w ciąży – aktualne rekomendacje

Autorzy: Pulkowska-Nowocień A, Jaroszewska K, Nitsch-Osuch A

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
012-016

Title: The impact of genetic polymorphism of 781C/T in the gene encoding IL-8 on the general risk for chronic obstructive pulmonary disease 

Authors: Rubinsztajn R, Gąsior G, Przybyłowski T, Karwat K, Maskey-Warzęchowska M, Pierzchała W, Mazurek U, Chazan R 

Tytuł: Wpływ polimorfizmu genetycznego 781 C/T w genie kodującym IL-8 na ryzyko rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 

Autorzy: Rubinsztajn R, Gąsior G, Przybyłowski T, Karwat K, Maskey-Warzęchowska M, Pierzchała W, Mazurek U, Chazan R 

017-020

Title: IGRA and tuberculin skin test in patients with sarcoidosis 

Authors: Chełstowska S, Płusa T

Tytuł: Test IGRA i skórny test tuberkulinowy u chorych na sarkoidozę

Autorzy: Chełstowska S, Płusa T

021-024

Title: Features of an ideal inhaler in testing a new inhaler device 

Authors: Płusa T, Bijoś P

Tytył: Cechy idealnego inhalatora w badaniach nad nowym urządzeniem 

Autorzy: Płusa T, Bijoś P

025-031

Title: The choice of antibiotics in respiratory tract infections by family physicians in north-eastern Poland 

Authors: Strumiło J, Chlabicz S, Pytel-Krolczuk B, Rogowska-Szadkowska D, Marcinowicz L, Litwiejko A, Milewska AJ

Tytuł: Wybór antybiotyków w zakażeniach dróg oddechowych przez lekarzy rodzinnych z Polski północno-wschodniej 

Autorzy: Strumiło J, Chlabicz S, Pytel-Krolczuk B, Rogowska-Szadkowska D, Marcinowicz L, Litwiejko A, Milewska AJ

032-037

Title: Evaluation of lipid oxidative stability in infant formulas 

Authors: Cichosz G, Czeczot H, Ambroziak A, Treszczyńska B

Tytuł: Ocena stabilności oksydacyjnej lipidów w mieszankach dla niemowląt 

Autorzy: Cichosz G, Czeczot H, Ambroziak A, Treszczyńska B

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
038-041

Title: Recurrent abdominal pains in a five-year-old boy with serology positive for celiac disease – a case report 

Authors: Stelmach I, Malecka M, Lesniak K, Juralowicz D, Toporowska-Kowalska E

Tytuł: Nawracające bóle brzucha u pięcioletniego chłopca z sero pozytywną postacią celiakii – opis przypadku

Autorzy: Stelmach I, Malecka M, Lesniak K, Juralowicz D, Toporowska-Kowalska E

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
042-047

Title: Side effects of ACE-inhibitors in the allergological practice 

Authors: Gomułka K, Siwak E, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W

Tytuł: Objawy uboczne działania inhibitorów ACE w praktyce alergologicznej 

Autorzy: Gomułka K, Siwak E, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W