SPIS TREŚCI 2015, Tom 21, Nr 2 / CONTENTS 2015, Vol. 21, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
055-061

Title: Receptors for Fc region of immunoglobulin G in the etiopathogenesis of autoimmunological diseases 

Authors: Nowakowski S, Typiak M, Dubaniewicz A.

Tytuł: Receptory dla Fc części stałej immunoglobuliny G w etiopatogenezie chorób z autoagresji 

Autorzy: Nowakowski S, Typiak M, Dubaniewicz A. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
062-067

Title: Clinical characteristics of patients with natural killer cell partial deficiency 

Authors: Kurek B, Kućma M, Szorek J, Glück J.

Tytuł: Kliniczna charakterystyka chorych z częściowym niedoborem liczby komórek NK

Autorzy: Kurek B, Kućma M, Szorek J, Glück J.

068-072

Title: The negative influence of allergy on idiopathic nephrotic syndrome in children – preliminary report

Authors: Kuźma-Mroczkowska E, Pańczyk-Tomaszewska M, Roszkowska-Blaim M. 

Tytuł: Niekorzystny wpływ alergii na przebieg idiopatycznego zespołu nerczycowego u dzieci – doniesienie wstępne 

Autorzy: Kuźma-Mroczkowska E, Pańczyk-Tomaszewska M, Roszkowska-Blaim M. 

073-076

Title: Knowledge, perception and coverage rates regarding hepatitis b vaccination among patients with a neoplastic disease – results of the pilot study 

Authors: Dawgiałło M, Lech M, Nitsch-Osuch A. 

Tytuł: Wiedza, postrzeganie i wykonawstwo szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u pacjentów z chorobą nowotworową – wyniki badania pilotażowego 

Autorzy: Dawgiałło M, Lech M, Nitsch-Osuch A. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
077-085

Title: Clinical and therapeutic implications of asthma and chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome 

Authors: Chudzicka A, Płusa T.

Tytuł: Implikacje kliniczne i terapeutyczne zespołu nakładania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 

Autorzy: Chudzicka A, Płusa T. 

086-091

Title: Exercise-induced asthma – the problem still valid 

Authors: Radzik-Zając J, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W. 

Tytuł: Astma wysiłkowa – problem wciąż aktualny 

Autorzy: Radzik-Zając J, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W.

092-097

Title: Rituximab – a new treatment option in nephrology 

Authors: Brodowska-Kania D, Rymarz A, Niemczyk S

Tytuł: Rituksimab – nowe możliwości leczenia w nefrologii 

Autorzy: Brodowska-Kania D, Rymarz A, Niemczyk S.