SPIS TREŚCI 2015, Tom 21, Nr 3 / CONTENTS 2015, Vol. 21, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
105-108

Title: The importance of exogenous factors in the etiology of sarcoidosis

Authors: Chełstowska S, Płusa T.

Tytuł: Znaczenie czynników zewnątrzpochodnych w etiopatogenezie sarkoidozy

Autorzy: Chełstowska S, Płusa T.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
109-114

Title: Alarm pathogens isolated from patients of pediatric ward – clinical and epidemiological implications

Authors: Nitsch-Osuch A, Tymoczko A, Jaroszewska K, Lipka B, Kubik P. 

Tytuł: Patogeny alarmowe izolowane u pacjentów wybranego oddziału pediatrycznego – implikacje kliniczne i epidemiologiczne

Autorzy: Nitsch-Osuch A, Tymoczko A, Jaroszewska K, Lipka B, Kubik P. 

115-121

Title: The influence of platelet-rich plasma on the initial symptoms of knee osteoarthritis

Authors: Krześniak A, Płomiński J, Anielski R. 

Tytuł: Wpływ osocza bogatopłytkowego na wczesne objawy choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych

Autorzy: Krześniak A, Płomiński J, Anielski R. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
122-126

Title: Food-dependent exercise induced anaphylaxis – a case report

Authors: Gomułka K, Radlińska A, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W

Tytuł: Anafilaksja zależna od pokarmu indukowana wysiłkiem – opis przypadku

Autorzy: Gomułka K, Radlińska A, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
127-133

Title: Clinical forms of hospital-acquired infections caused by Acinetobacter baumannii and the reasons for failures in antibiotic therapy

Authors: Grochowalska A, Kozioł-Montewka M, Czerwińska E. 

Tytuł: Kliniczne postacie zakażeń szpitalnych wywołanych przez Acinetobacter baumannii oraz przyczyny niepowodzeń w antybiotykoterapii

Autorzy: Grochowalska A, Kozioł-Montewka M, Czerwińska E. 

134-137

Title: Cold urticaria

Authors: Cieślik K, Dziemieszonek P, Gomułka K, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W.

Tytuł: Pokrzywka z zimna

Autorzy: Cieślik K, Dziemieszonek P, Gomułka K, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W.