SPIS TREŚCI 2016, Tom 22, Nr 1 / CONTENTS 2016, Vol. 22, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
008-015

Title: Contemporary threat caused by alert-pathogens 

Authors: Płusa T, Czarnecka G. 

Tytuł: Współczesne zagrożenie wywołane przez patogeny alarmowe 

Autorzy: Płusa T, Czarnecka G. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
016-022

Title: Contemporary threat caused by alert-pathogens 

Authors: Płusa T, Komaszyńska A, Kluczyńska K, Pokłoński J, Wyszkowski W. 

Tytuł: Patogeny alarmowe a zużycie antybiotyków w ciągu 20 m-cy obserwacji 

Autorzy: Płusa T, Komaszyńska A, Kluczyńska K, Pokłoński J, Wyszkowski W. 

023-027

Title: Assessment of annual risk of tuberculosis infection (ARTI) based on Styblo’s formula as well as on tuberculin (TST) and gamma-interferon (IGRA) tests results 

Authors: Targowski T, Płusa T. 

Tytuł: Ocena rocznego ryzyka zakażenia gruźlicą (ARTI) na podstawie wzoru Styblo oraz próby tuberkulinowej (TST) i testu z interferonem-gamma (IGRA) 

Autorzy: Targowski T, Płusa T. 

027-033

Title: The efficacy and safety of topical therapy with diphenylcyclopropenone in the treatment of alopecia areata – a retrospective study 

Authors: Borowska K, Wasyłyszyn T, Zabielski S.

Tytuł: Ocena efektywności i bezpieczeństwa difenylcyclopropenonu w leczeniu miejscowym łysienia placowatego – badania retrospektywne 

Autorzy: Borowska K, Wasyłyszyn T, Zabielski S.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
034-038

Title: Pertussis – infants present the most serious courses while the disease is the most common among adolescents and adult – a case report 

Authors: Solarska A, Pawlus B, Nitsch-Osuch A. 

Tytuł: Krztusiec – najpoważniej chorują małe dzieci a najczęściej nastolatki i dorośli – opis przypadku 

Autorzy: Solarska A, Pawlus B, Nitsch-Osuch A. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
039-043

Title: Toxicity, cytotoxicity and genotoxicity of 4 polyamidoamine (PAMAM) dendrimers used as drug and drug carries 

Authors: Borowska K. 

Tytuł: Toksyczność, cytotoksyczność i genotosyczność dendrymerów poliamidoaminowych (PAMAM) generacji 4 jako leków i nośników leków 

Autorzy: Borowska K. 

044-048

Title: Lung function abnormalities in sarcoidosis 

Author: Przybyłowska K. 

Tytuł: Zaburzenia czynnościowe płuc u chorych na sarkoidozę 

Autorzy: Przybyłowska K.  

049-052

Title: Occupational respiratory diseases and skin disorders among workers hairdressers 

Authors: Kotwica E, Kubaszewska M, Szybińska M, Sokołowski R.

Tytuł: Choroby zawodowe układu oddechowego i skóry występujące u pracowników zakładów fryzjerskich

Autorzy: Kotwica E, Kubaszewska M, Szybińska M, Sokołowski R.