SPIS TREŚCI 2016, Tom 22, Nr 2 / CONTENTS 2016, Vol. 22, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
061-071

Title: Cytokines as the inflammatory mediators in heart failure 

Authors: Ptaszyńska-Kopczyńska K, Kamiński KA, Musiał WJ.

Tytuł: Cytokiny jako mediatory stanu zapalnego w niewydolności serca 

Autorzy: Ptaszyńska-Kopczyńska K, Kamiński KA, Musiał WJ.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
072-080

Title: Epidemiology and clinical course of viral respiratory infections in children aged 0-5 years 

Authors: Nitsch-Osuch A, Gyrczuk E, Topczewska-Cabanek A, Kanecki K, Brydak L. 

Tytuł: Epidemiologia oraz przebieg kliniczny wirusowych zakażeń dróg oddechowych u dzieci w wieku 0-5 lat 

Autorzy: Nitsch-Osuch A, Gyrczuk E, Topczewska-Cabanek A, Kanecki K, Brydak L. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
081-089

Title: Insulin treatment of patients with diabetes and oral medications – case reports

Authors: Raszczepkin P, Żuk M, Seńkowicz K. 

Tytuł: Leczenie insuliną chorych na cukrzycę a leki doustne – opis przypadków 

Autorzy: Raszczepkin P, Żuk M, Seńkowicz K. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
090-100

Title: Modification of rehabilitation scheme after hip replacement surgery in obese and elderly patients in consideration of the impact on inflammation 

Authors: Skalski M, Kozioł-Montewka M.

Tytuł: Modyfikacja planu rehabilitacji po operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego u starszych i otyłych pacjentów z uwzględnieniem stanu zapalnego 

Autorzy: Skalski M, Kozioł-Montewka M.

101-107

Title: Fecal microbiota transplantation as a therapy of gastrointestinal diseases 

Authors: Winnicka I. 

Tytuł: Przeszczep bakterii kałowych jako terapia w chorobach układu pokarmowego

Autorzy: Winnicka I. 

108-112

Title: Immunological processes in alopecia areata 

Authors: Borowska K, Wasyłyszyn T. 

Tytuł: Procesy immunologiczne zachodzące w łysieniu plackowatym 

Autorzy: Borowska K, Wasyłyszyn T. 

113-125

Title: Alert pathogens – main directions of hospital infection control towards regulatory and microbiological results based on own research 

Authors: Grochowalska A, Deja-Makara B, Kozioł-Montewka M. 

Tytuł: Patogeny alarmowe – główne kierunki działań kontroli zakażeń szpitalnych w świetle regulacji prawnych i mikrobiologicznych wyników własnych 

Autorzy: Grochowalska A, Deja-Makara B, Kozioł-Montewka M.