SPIS TREŚCI 2016, Tom 22, Nr 4 / CONTENTS 2016, Vol. 22, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
199-210

Title: Healthy Nutrition and Physical Activity Pyramid 2016 

Authors: Jagielska A, Okręglicka K, Kozłowska A, Nitsch-Osuch A. 

Tytuł: Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 2016 

Autorzy: Jagielska A, Okręglicka K, Kozłowska A, Nitsch-Osuch A. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
211-214

Title: A pilot study on house dust mites’ allergens in south-western Poland – impact of allergen-specific immunotherapy 

Authors: Królewicz E, Wolańczyk-Mędrala A, Gomułka K, Mędrala W, Barg W. 

Tytuł: Wpływ immunoterapii swoistej na alergię na roztocza kurzu domowego w południowo-zachodniej Polsce – badanie pilotażowe

Autorzy: Królewicz E, Wolańczyk-Mędrala A, Gomułka K, Mędrala W, Barg W. 

215-220

Title: The ideal inhaler in the assessment of patients and doctors 

Authors: Bijoś P, Płusa T, Ludwikowski R. 

Tytuł: Idealny inhalator w ocenie chorych i lekarzy 

Autorzy: Bijoś P, Płusa T, Ludwikowski R. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
221-225

Title: Community-acquired pneumonia caused by Staphylococcus aureus MSSA after atypical bacterial infection – a case report 

Authors: Przybyłowska K, Płusa T, Winnicka I. 

Tytuł: Pozaszpitalne zapalenie płuc o etiologii Staphylococcus aureus MSSA po zakażeniu bakteriami atypowymi – opis przypadku 

Autorzy: Przybyłowska K, Płusa T, Winnicka I. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
226-230

Title: Pathogenetic determination of biological medicines application in patients with bronchial asthma 

Authors: Majkut I, Płusa T. 

Tytuł: Patogenetyczne uzasadnienie do stosowania leków biologicznych chorym na astmę oskrzelową 

Autorzy: Majkut I, Płusa T. 

231-234

Title: Infections caused by Borrelia burgdorferi of the nervous system 

Author: Tokarska-Rodak M. 

Tytuł: Zakażenia wywołane przez Borrelia burgdorferi w obrębie układu nerwowego 

Autor: Tokarska-Rodak M. 

235-237

Title: Overactive letdown reflex and overproduction of milk in breastfeed women 

Author: Hadyś A.  

Tytuł: Hiperaktywny wypływ i nadprodukcja mleka u matek karmiących 

Autor: Hadyś A.