SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 1 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
007-011

Title: Integrated healthcare as a panacea for public health problems in Poland – what a doctor should know?

Authors: Bogdan M, Tyszko P, Nitsch-Osuch A. 

Tytuł: System opieki zintegrowanej jako panaceum na problemy zdrowia publicznego w Polsce – o czym lekarz powinien wiedzieć? 

Autorzy: Bogdan M, Tyszko P, Nitsch-Osuch A. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
012-015

Title: Pulmonary embolism under the „abdominal” guise

Authors: Wiak BA, Leja A, Gackowski W. 

Tytuł: Zatorowość płucna pod maską „brzuszną” 

Autorzy: Wiak BA, Leja A, Gackowski W. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
016-022

Title: Current and projected incidence of respiratory diseases 

Author: Płusa T.

Tytuł: Obecne i prognozowane występowanie chorób układu oddechowego 

Autor: Płusa T.

023-030

Title: Comprehensive geriatric assessment for practitioners – patients qualification, functional and the risk of falls assessment 

Authors: Ficek W, Targowski T. 

Tytuł: Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – kwalifikacja pacjentów, ocena funkcjonalna oraz ocena ryzyka upadków 

Autorzy: Ficek W, Targowski T. 

031-039

Title: Comprehensive geriatric assessment for practitioners – nutritional status, mental state and social-environmental status assessment 

Authors: Ficek W, Targowski T. 

Tytuł: Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – ocena stanu odżywienia, stanu mentalnego oraz sytuacji socjalno-środowiskowej 

Autorzy: Ficek W, Targowski T. 

040-045

Title: The usefulness of ultrasound in diseases of the respiratory tract 

Authors: Płusa T, Kohutnicki R. 

Tytuł: Przydatność badania ultrasonograficznego w chorobach układu oddechowego 

Autorzy: Płusa T, Kohutnicki R.