SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 2 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
053-059

Title: Limiting airflow in the airways 

Author: Płusa T

Tytuł: Ograniczenie przepływu powietrza w drogach oddechowych 

Autor: Płusa T

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
060-063

Title: Elevated pentraxin 3 levels in intermittent allergic rhinitis both in and out of the pollen seas

Authors: Glück J, Rymarczyk B, Jura-Szołtys E, Rogala B. 

Tytuł: Zwiększone stężenia pentraksyny 3 u chorych na alergiczny okresowy nieżyt nosa w czasie i poza sezonem pylenia  

Autorzy: Glück J, Rymarczyk B, Jura-Szołtys E, Rogala B. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
064-066

Title: Allergic bronchopulmonary aspergillosis – a case report 

Authors: Kuklińska B, Moniuszko-Malinowska A, Czupryna P, Zajkowska J, Pancewicz S, Mróz R. 

Tytuł: Ograniczenie przepływu powietrza w drogach oddechowych 

Autorzy: Kuklińska B, Moniuszko-Malinowska A, Czupryna P, Zajkowska J, Pancewicz S, Mróz R. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
067-072

Title: Treatment of patients with hypertension 

Authors: Lewandowski J. 

Tytuł: Leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze 

Autorzy: Lewandowski J. 

073-078

Title: Methods of diagnosis and control of diabetes – practical considerations

Authors: Raszczepkin P, Rymowicz M, Mielniczuk G. 

Tytuł: Metody rozpoznawania i kontroli cukrzycy – praktyczne uwagi 

Autorzy: Raszczepkin P, Rymowicz M, Mielniczuk G. 

079-089

Title: Nutrition of pregnant women – guidelines for practitioners 

Authors: Kozłowska A, Mazurek E, Okręglicka K, Jagielska A, Nitsch- Osuch A. 

Tytuł: Żywienie kobiet w ciąży – wskazówki dla lekarzy praktyków 

Autorzy: Kozłowska A, Mazurek E, Okręglicka K, Jagielska A, Nitsch- Osuch A.