SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 3 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
097-102

Title: Obesity and asthma  

Author: Płusa T. 

Tytuł: Otyłość a astma

Autor: Płusa T. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
103-107

Title: Evaluation of disease awareness and exacerbating factors in patients with COPD 

Author: Kłodzińska A. 

Tytuł: Ocena świadomości choroby i zaostrzających ją czynników u chorych na POChP 

Autor: Kłodzińska A. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
108-110

Title: Skin allograft in patient with alopecia areata universalis regrows hair, but in time becomes alopecic 

Authors: Borowska K, Wasyłyszyn T, Sopolski P, Zabielski S. 

Tytuł: Wzrost włosów z następczą ich utratą w obrębie allopszeszczepu u pacjenta z łysieniem plackowatym całkowitym 

Autorzy: Borowska K, Wasyłyszyn T, Sopolski P, Zabielski S. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
111-116

Title: Advances in surgical treatment of lung cancer – application of the VATS technique in anatomical lung resection 

Author: Dziedzic D. 

Tytuł: Postępy w chirurgicznym leczeniu raka płuca – zastosowanie techniki VATS w anatomicznej resekcji płuca 

Autor: Dziedzic D. 

117-120

Title: Pelvic inflammatory disease – from pathogenesis and epidemiology to successful treatment 

Authors: Karwowski R, Kuźlik R. 

Tytuł: Zapalenie narządów miednicy mniejszej – od patogenezy i epidemiologii do skutecznego leczenia

Autorzy: Karwowski R, Kuźlik R. 

121-124

Title: Transplantation of the lung and heart in Poland and over the world 

Authors: Waśniewska A, Szczepaniak K. 

Tytuł: Przeszczepy płuc i serca w Polsce i na świecie 

Autorzy: Waśniewska A, Szczepaniak K.